2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis

Atnaujinama ibiblioteka.lt

Visų LIBIS bibliotekų duomenys perkelti į modernizuotą sistemą

Apie projektą
Nacionalinė biblioteka įgyvendino iš
Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“(METIS). Projekto tikslas – saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bibliotekų elektronines paslaugas.