2022 m. lapkričio 7 d., pirmadienis

GyArt papuošalų paroda tautosakos motyvais

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ atidaryta Gitos Jurkūnienės GyArt papuošalų parodos „Mano pėdos tavo, Lietuva, žemėj įmintos“, dalinė ekspozicija – „Iš lūpų į lūpas, per ištisus amžius“ (tautosaka).

„Tėvynė – tai ne vien mažas lopinėlis pasaulio tautų margumyne!“ – pristatydama savo kūrybinius darbus, apie jų ištakas rašo autorė Gita Jurkūnienė. Moteris tęsia:

„Mūsų istorija, kalba,papročiai,nuo amžių tausojamos ir skiepijamos vertybės yra ir turi išlikti – mūsų turtas, mūsų unikumas, o švenčiausias jausmas – Tėvynės meilė!

Todėl jau senokai brandinau mintį sukurti kolekciją būtent Lietuvos, Tėvynės meilės ir pagarbos tema. galbūt šiek tiek keista, kad kalbu apie tai – per papuošalus.

Šia kolekcija bandau atspindėti skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius, susieti su jos tautosaka, unikaliomis įžymiomis vietomis, objektais, priminti garsias istorines asmenybes, žymius žmones, kūrėjus ir jo kūrinius.

Tik išsaugoję tautos savastį, kalbą, kultūrą, vertybes,  svarbiausia – meilę Tėvynei – išliksime kaip tauta!“

Gita Jurkūnienė ne tik kuria išskirtinius, unikalius ir vienetinius papuošalus, bet ir rašo eiles. 

Mano pėdos tavo, Lietuva, žemėj įmintos

Esu vaisingoj Tavo žemėje užgimęs
Ir išnešiotas įsčiose Tavų gelmių,
Lyg grūdas Tavo juoduose arimuos
Kas rytą naują dieną pasitikt einu.

O mano Lietuva, garbinga bočių žeme,
Tavam glėby palaimintas jaučiuos,
Nuo amžių čia seneliai ir tėvai gyveno,
Ir kaulai protėvių čia ilsisi kapuos.

Tu man brangi, iškėlus galvą karūnuotą
Nuo Mindaugo laikų, su protėvių dvasia,
Senolių dainose svajingai apdainuota,
Turtinga meile, ryžtu ir drąsa.

Tu man šventa, suklupusi prie kojų,
Apraudanti aukas senelių ir tėvų, –
Jie gyvastį dėl laisvės Tavo paaukojo,
Dėl rytmečio šviesaus vaikų Tavų...

Ir kiek ilgų dar amžių beprabėgtų,
Tu mūs širdy išliksi – juk žinai...
Čia, žemėje Tavoj, įmintos mūsų pėdos,
Vaikais mes Tavo liksim amžinai!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą